Selecteer een pagina

“Anita, ik herinner me dat je bij Kunst en Cultuur binnenkwam om de muziektak te versterken. En meteen ben je ook in de organisatie gestapt. Dat is nu al weer zo’n acht jaar geleden. De Kunstberg, platform voor beeldende kunsten, was opgericht en fuseerde met Stichting Projekt om ruimte van de gemeente te verkrijgen voor Kunst en Cultuur. Onder die noemer wilde jij ook jouw aandeel leveren. We hebben nog een verwoede poging gedaan om de muziekschooldocenten bij onze organisatie te betrekken. Weet jij nog wat jouw motivatie was om hier in te stappen?”
“Ja! Als zelfstandig werkend docent ben je veel alleen en heb je weinig collega’s. Het was leuk aan te sluiten, andere docenten te ontmoeten en samenwerking aan te gaan met andere kunstenaars. Ook in de organisatie wilde ik mijn aandeel leveren. Ik had na het conservatorium de muziekschool in Almere mee helpen opzetten. In Woudenberg kreeg ik van Hanneke van der Keijl de vraag mee te doen met de enthousiaste Kunstbergers. Inmiddels kwam ook Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg tot stand. Ik ben na acht jaar nog steeds enthousiast. Een organisatie met mensen die me liggen en in mijn eigen dorp.”
“Welke verandering zie jij in deze acht jaar?” “De organisatie wordt steeds professioneler en steviger na een zoekperiode wie wat doet binnen Kunst en Cultuur en binnen het Cultuurhuis. En daaraan wordt ook nog steeds gewerkt.”
“Hoe is het ondertussen met het aandeel muziek in het Cultuurhuis?” “Het aanbod is helaas beperkt tot djembé en blokfluit. Voor nieuwe docenten is het moeilijk om met soms maar twee leerlingen te starten. Onze ervaring is als je eenmaal begonnen bent dat aantal snel groeit. Een kinderkoor, dus zangdocent, een pianodocent en een gitaardocent zou een mooie aanvulling zijn. Dus docenten! Waar zijn jullie?”
“Wat is de betekenis van muziek voor de mensontwikkeling?” “Muziek raakt altijd en iedereen, mooi of lelijk, in zijn of haar emotie. Door alle volkeren over de gehele wereld wordt muziek gemaakt. Vluchtelingen leren onze taal door muziek van Marco Borsato. Muziek verbindt! Samen muziek maken geeft enorm veel plezier, daarom pleit ik niet alleen voor individueel muziekonderwijs maar vooral samenspel is zo belangrijk.”
“Hoe gaat het met jouw eigen spel en docentschap?” “Samen met man en vrienden speel ik eens in de drie weken met veel plezier in een Barokensemble. Ik geef al vijfentwintig jaar les. Tien jaar geleden heb ik wel getwijfeld, maar heb toen bewust gekozen om mijn lespraktijk uit te breiden. Daar steek ik veel energie in. Zelf neem ik ook nog steeds les; zowel individueel als in ensemblevorm. Zo ervaar ik ook zelf wat mijn leerlingen als moeilijkheid ervaren om te studeren. In het huidige muziekonderwijs is de docent meer coach. Via de Zeister Muziekschool geef ik projecten op basisscholen, tevens ben ik daar vaste vervanger van de blokfluitdocent. Dat is goed te combineren met mijn eigen lespraktijk en gezin. Het aantal leerlingen bij Kunst en Cultuur groeit weer. En ik heb ontzettend veel plezier in het op touw zetten van de themaconcertjes.”
“Wat is in het bijzonder jouw passie voor de blokfluit?” “Mijn passie is de steeds weer verrassend directe, heldere en warme klank. De variatie in soorten blokfluiten. Van garklein, sopranino tot de bas en de wel drie meter hoge sub-contrabasblokfluit (waarvan er drie op de hele wereld zijn). Door individuen bespeeld klinkt het samen als een orgel. Magnifiek. Ik wil de blokfluit verlossen van het stoffige imago door met leerlingen met enkele tonen rock-en-roll en ook modern repertoire te laten spelen. Maar ook de liefde voor de fluitmuziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok wil ik mijn leerlingen bijbrengen.” https://www.youtube.com/watch?v=WXkRgUvY6PM
“Hoe zie jij de toekomst van het muziekonderwijs en wat kunnen wij met stichting Kunst en Cultuur hier aan bijdragen?” “Er is vanuit de overheid weer geld beschikbaar gesteld voor muziekonderwijs in de basisscholen, wel vijfentwintig miljoen. Wat zou het mooi zijn als er nu een doorlopende leerlijn door vakleerkrachten opgezet kon worden, of tenminste een goede bijscholing voor de leraren. Wij zouden vanuit stichting Kunst en Cultuur het aanbod muziekonderwijs naar de lokale scholen kunnen intensiveren. We hebben al lijntjes vanuit de kunstvakdocenten en we kunnen hen helpen met onze vakkennis.”
“Het is fijn Anita in jou zo’n enorm enthousiasme voor het muziekonderwijs te ontmoeten. De basissamenwerking van onze docenten en kunstenaars vormt de kracht van Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg. Het werkt echt.”